Velkommen....

Velkommen Inn i mitt lille galleri. Ønsker du å bestille ta kontakt på tonesbilder@hotmail.com (Maler også på bestilling)

Kjøpsbetingelser


Ønsker du et bilde ta kontakt med meg på email tonesbilder@hotmail.com (tlf nr kommer snart) ønsker du et bilde etter eget ønske så tar jeg kontakt med deg for detaljer osv.... Leveringstid er 1-2 uker for et bilde som er malt på bestilling. For bilder som er avbildet på bloggen kan de hentes/leveres i Oslo/ deler av Akershus eller jeg kan sende det mot posten satser. Ta kontakt så finner vi en løsning :)

Ønsker du å kjøpe bilder av en utstilling kan man kjøpe det kontant hos galleri/kafe og du kan t det med deg med en gang. bortsett fra enkelte utstillinger hvor bildet må henge oppe til utstillingens slutt.

Bilder som er solgt merkes på bloggen med SOLGT  Ønsker du et bilde som er i likhet med det som er solgt ta kontakt.

Prisen på bildet står oppført på hvert bilde.
Garanti: 
Alle bilder er lavet med førsteklasses produkter. Er du ikke fornøyd kan produktet byttes innen 14 dager. Noen bilder inneholder materiale som ikke tåler røff håndtering men et bilde skal jo ikke ha røff håndtering :) Bilder som er spesialbestilt med feks personlig foto i byttes ikke. men jeg kan være behjelpelig med å gjøre det om hvis ønskelig, feks fjerne et foto og ta et nytt inn i.

Jeg Ønsker at mine kunder skal være fornøyde og strekker meg langt for at vi kommer fram til en løsning :)


OPPHAVSRETT

Opphavsrett er betegnelsen på den enerett (råderett) som skaperen av et vitenskapelig eller kunstnerisk verk får til å forføye over uttrykket ved å fremstille eksemplarer av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, jf. lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).
Opphavsretten medfører i første rekke et etterligningsvern. Hovedspørsmålet er derfor ikke om det opphavsmannen skaper er vernet, men om det er ettergjort. Rettsanvendelsen må derfor innledes med likhetsvurderingen. Det er nemlig dette som utgjør opphavsrettens hovedspørsmål: Hva skal til for at frembringelse B, helt eller delvis, er identitetsmessig lik frembringelse A?
Forutsetningen for opphavsrettsvern er at uttrykket på gjenstandsplanet fremstår som resultat av praktisk skapende innsats og individuell preget åndsvirksomhet, dvs. både "hånd" og "ånd". Opphavsretten oppstår ved selve frembringelsen, og det er gjelder således ingen krav til registrering eller lignende.
Opphavsrettsvernet omfatter ikke bare uttrykket i opprinnelig form, men også i «endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse». Vernet er imidlertid begrenset til verkets litterære eller kunstneriske uttrykk, og omfatter derfor ikke generiske ideer, teknikker, metoder eller lignende som ligger bak.
Opphavsretten er tidsbegrenset, som hovedregel til 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår.
Opphavsretten regnes, sammen med patentretten, kjennetegnsretten, designretten, planteforedlerretten og kretsmønsterretten, som en del av immatrialretten, hvis et av kjennetegn er at den beskytter ikke-legemlige – immaterielle – gjenstander 
Vennligst ikke bruk mine bilder i reklameøyesmed driver du blogg og har lyst til å linke til meg ved å bruke et bilde er du hjertelig velkommen til det. For andre spørsmål om bruk av mine bilder ta gjerne kontakt med meg på tonesbilder@hotmail.com